Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden deelname TOPIX

Om lid te kunnen worden van TOPIX dient u tenminste de minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt en woonachtig zijn in België.

Het lidmaatschap is gratis en voorbehouden aan natuurlijke personen. Per fysiek adres mogen er maximum twee personen ingeschreven zijn bij TOPIX.

Elk lid is in het bezit van een eigen, uniek e-mail adres. U mag zich maar één keer inschrijven in het panel.

Vragenlijsten die toekomen op een e-mailadres dienen te worden beantwoord door de houder van dat emailadres.

TOPIX houdt zich het recht voor om leden te weigeren of uit te schrijven en dit omwille van volgende redenen:

  • Bij vermoedens van fraude en/of misbruik
  • Indien u gedurende 6 maanden niet reageert op uitnodigingen voor deelname aan een vragenlijst
  • Uw deelname strookt niet met de Algemene voorwaarden van TOPIX
  • Er bestaat twijfel rond de oprechtheid van uw deelname

U heeft het recht om uw algemene gegevens in te zien, te schrappen of te wijzigen. U neemt hiervoor best contact op met de helpdesk.


Beloningssysteem TOPIX

Beloningen bij TOPIX gebeuren doorgaans d.m.v punten. Het aantal punten zal hoger zijn naarmate de vragenlijst langer duurt. Leden van TOPIX kunnen hun verdiende punten omruilen tegen vouchers. Punten kunnen pas ingeruild worden voor een voucher eens u als lid tenminste 500 punten heeft verzameld.

Punten verdienen kan op verschillende manieren:

  • door u volledig te registreren en alle profielvragen onder de 13 onderwerpen op uw profielpagina in te vullen. Per volledig ingevuld onderwerp ontvangt u 10 punten.
  • door deel te nemen aan vragenlijsten

Niet opgenomen punten vervallen onmiddellijk na uitschrijving uit TOPIX.

Punten zijn niet overdraagbaar en niet omruilbaar tegen prijzen van een andere aard dan omschreven op de website van TOPIX.Personeelsleden van Kantar zijn uitgesloten van deelname aan TOPIX en de hier aan verbonden activiteiten.

TOPIX behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Algemene voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen of aan te passen. Raadpleeg daarom regelmatig de website voor de meest recente voorwaarden.