Privacy policy

Opgesteld op 2 maart 2018

Versie 2.3 10 maart 2020

TOPIX is een panel van Kantar Insights NV, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel.

TOPIX leeft de wet van 8 december 1992 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Volgens de privacywet zijn persoonsgegevens ‘alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon en die persoon identificeerbaar is.

Door zich in te schrijven gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals vermeld in deze policy, lees hem dan ook aandachtig.

In deze policy vertellen we hoe wij persoonlijk informatie verzamelen, bewaren en gebruiken als u zich registreert in het TOPIX-panel en u deelneemt aan de onderzoeken als lid van TOPIX.

Over het algemeen zullen we u contacteren via e-mail om deel te nemen aan onze vragenlijsten. Soms zullen we u ook contacteren voor andere types onderzoeken zoals producttesten, in het kader van een beloning op basis van uw deelname op basis van een onderzoek of van een wedstrijd gelinkt aan een onderzoek.

Wij zullen u enkel contacteren om aan marktonderzoek deel te nemen. Als u voor andere doeleinden een e-mail krijgt die van ons lijkt te komen, gelieve dan contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld in “hoe ons contacteren”.

1. Verzameling van gegevens

De gegevens die TOPIX van u verzamelt, zijn door u op volledig vrijwillige basis aan ons meegedeeld. U zal op geen enkel moment verplicht kunnen worden om (persoonlijke) informatie met ons te delen. Wij zullen uw privacy beschermen. Uw persoonlijke gegevens zullen ook niet met derden gedeeld worden, met uitzondering als u daar expliciet toestemming voor geeft of het ons werd opgelegd door de wet.

Uw persoonlijke data kunnen verwerkt worden door een van onze zusterbedrijven binnen de Kantar-groep, Cint AB, of een derde partij binnen of buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van onderzoeksdoeleinden of het uitkeren van wedstrijden of andere beloningen. Zij zullen gebonden zijn, voor alle data die ze krijgen of zouden verzamelen, tot geheimhouding door een overeenkomst en moeten onze beveiligingsstandaarden en praktijken hanteren.

Kinderen onder de 16 jaar mogen zich niet inschrijven in TOPIX. TOPIX is niet aansprakelijk indien kinderen onder de 16 jaar deelnemen aan vragenlijsten en/of wedstrijden zonder toestemming van een volwassene.

2. Welke gegevens verzamelen we ?

De informatie die verzameld wordt is, naargelang het doeleinde, de volgende:

  • de persoonsgegevens en andere gegevens die ons toelaten uw identiteit vast te stellen en u te contacteren;
  • gegevens die noodzakelijk zijn om de doeleinden zoals in deze policy vermeld te bereiken. De gegevens die verzameld worden in de vragenlijst worden anoniem en gezamenlijk met de antwoorden van andere respondenten verwerkt tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft om uw gegevens mee te delen;
  • elk geregistreerd panellid heeft een uniek identificatienummer in onze database waarmee wij het individueel panellid kunnen identificeren, en dat vermeld wordt in het vertrouwelijke materiaal dat wij u toesturen.

3. Waarvoor gebruiken we uw gegevens

De door u verstrekte (persoonlijke) gegevens zullen zolang als nodig door ons worden bijgehouden om één of meerdere van de volgende doeleinden te bereiken:

  • voor de inschrijving, uitnodiging en deelname aan TOPIX;
  • voor onderzoeks- en statistische doeleinden;
  • voor het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen);
  • om ons in staat te stellen incentives uit te keren;
  • ter controle van uw verplichtingen tegenover ons, zoals de verplichting tot geheimhouding betreffende vertrouwelijk materiaal dat aan u werd toevertrouwd;
  • ter controle bij vermoeden van fraude

4. Persoonsgegevens wijzigen, inkijken, …

U wordt in de mogelijkheid gesteld om uw persoonlijke gegevens aan te passen of te beheren. Dankzij het wachtwoord en e-mail adres dat u heeft ontvangen bij uw inschrijving in TOPIX heeft u zelf toegang tot uw persoonlijke profiel om de staat van uw persoonsgegevens na te gaan.

Verder doen we al het mogelijke om uw data accuraat te houden door de informatie die u ons verstrekt. Wij rekenen dan ook op uw medewerking om uw data bij te werken of ons op de hoogte te brengen wanneer uw gegevens wijzigen. U heeft ook het recht uw persoonlijke gegevens op te vragen: hiervoor dient u een brief te schrijven naar de helpdesk op het adres hieronder vermeld, wij zullen u binnen 4 weken antwoorden.

5. Uitschrijven

Indien u niet langer deel wenst uit te maken van TOPIX dan kan u zich eenvoudig uitschrijven via uw persoonlijke profielpagina of via de link in een uitnodigingsmail. Uw profielpagina is toegankelijk met behulp van uw wachtwoord en e-mail adres. Wij zullen u dan niet meer contacteren en uw data niet voor nieuwe onderzoeken gebruiken.

U kan ook vragen om uw gegevens te vernietigen door de helpdesk te contacteren.

6. Het gebruik van cookies en logbestanden

Cookies zijn kleine bestanden die geplaatst worden op de harde schijf van computers waarmee bezoekers, leden van panels en deelnemers aan enquêtes verbinding maken met de TOPIX-website.

Door gebruik te maken van deze website geeft u ons toestemming om een cookie te installeren.

Voor meer informatie en ons cookie beleid kijk hier.

Zoals dat het geval is bij het meeste online onderzoek houden wij enkele gegevens van u bij in onze resultaatbestanden, zoals bv. IP-adres, browser, ISP, verwijzende en eind pagina’s, het besturingssysteem, datum en tijd.

Wij gebruiken deze informatie om trends (zoals het browser gebruik) in kaart te brengen om de gebruikerservaring in onze vragenlijsten te optimaliseren. Het IP-adres kunnen we o.a. gebruiken om fraude te detecteren, b.v. door te zien of van op één adres meerder keren dezelfde vragenlijst ingevuld werd.

7. Geheimhouding

We nemen de nodige organisatorische en technische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u ze ons doorstuurt en wanneer we ze hebben ontvangen. Onze beveiligingsmaatregelen zijn in overeenstemming met de algemeen aanvaarde standaarden.

8. Data opslag

Persoonlijke gegevens worden bijgehouden zolang als nodig voor het beoogde en wettelijke doel. In dit geval houden wij uw gegevens bij zolang u lid bent van TOPIX of tot 12 maanden na het beëindigen van uw lidmaatschap. Met als uitzondering indien we door de wet verplicht worden (zoals bij het uitbetalen van incentives) hiervan af te wijken en uw gegevens langer bij te houden. Als we uw gegevens verwijderen zullen we dat op zo’n manier doen dat hun confidentialiteit niet wordt gecompromitteerd.

In het kader van ons continuïteitsplan zullen we uw data langer bijhouden. Back-ups worden in een gecontroleerde omgeving opgeslagen en vernietigd op het einde van de gebruikelijk cyclus, uiterlijk na 8 jaar.

9. Kennisgeving van wijzigingen

Deze policy wordt regelmatig bekeken en af en toe aangepast. We zullen de meest recente versie steeds beschikbaar maken op onze website. U kan steeds bovenaan nakijken wanneer de policy het laatst werd aangepast

10. Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van dit statement nog verdere vragen, opmerkingen of klachten hebben over de inhoud van onze website, gelieve dan een email te sturen naar helpdesk@topix.be.

U kan ook een brief schrijven naar Kantar Belgium, ter attentie van TOPIX, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel.

Voor vragen over privacy kan u steeds ons of onze DPO Ravinder Roopra uw vraag richten op het postadres zoals hierboven of per mail aan be-privacy@kantar.com.

De Gegevensbeschermingautoriteit kan u vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

De privacy policy van TOPIX is onderhevig aan het Belgisch en Europees recht.